Raranga, raranga taku takapau: hapū ora for tamariki

Our research project’s name, Raranga, raranga taku takapau: hapū ora for tamariki, comes from an ancient karakia used during the birth of Tūhuruhuru the son of Hineteiwaiwa (the atua of childbirth and te whare pora – the house of weaving). It refers to the weaving of a ceremonial whariki (mat) for birth and serves toContinue reading “Raranga, raranga taku takapau: hapū ora for tamariki”